тамаша

 • 111ажайып — (Жамб., Жам.) ғажап. Ұлы Совет сайлауы – жан көрмеген жаңаша, Ережені оқысаң, А ж а й ы п бір тамаша («Кол шы», 1937, №83). қ. әжәйіп …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 112азамат — (Сем., Ұрж.) оқыған, қызметкер. Мен жасымда а з а м а т т а р м е н көп жолдас болдым. А з а м а т т ы ң қосшысы болу да ол кезде көрім іс еді (Сем., Ұрж.). [Түрікше азамат: 1) ұлылық; 2) тамаша; 3) мақтаныш (Тур. рус. сл., 1977, 84); қырғ.… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 113ақ көбелек — (Шығ.Қаз., Ү Н.) ақ көңіл, аңқылдақ. Мұның кей жердегі географиялық синонимі «ақ көйлек» қалпында да көрінеді. Тіркестің ең негізгі, алғашқысы «ақ» сөзі болса керек те, «көйлек», «көбелек» сөздері кейін халық қосқан қосалқы тұлға деуге болады.… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 114аламат — 1 (Қ орда: Сыр., Тер., Жал.; Қарақ.) ғажап оқиға. Ерте заманда көп а л а м а т т а р болып өтіпті Қ орда., Тер.). [Қырғызша аламат халық басына түскен ауыртпалық, жұт (К. Юд., КРС, 45); өзб. аломат ғажап, ғаламат (Узб. рус. сл., 1959, 32). Сөздің …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 115бейышқы — (Жамб., Шу) талапсыз. Б е йы ш қ ы н ы ң белгісі чақ чұқының жерінде, Тамаша жерден жиренген, Мәжілісті көрмеген (Жамб., Шу) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 116болыс үй — (Рес., Орын.) ұзататын қызға арналған кеш. Ілгері кезде қарындасын я жиенін, т. б. ұзатқанда мен қарындасымның болыс үйін аламын деп жататын. Б о л ы с ү й жасаушы бір кеш тамаша жасап береді (Рес., Орын.) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 117ерсі — 1. (Сем.: Абай, Ақс., Көкп., Мақ., Шұб., Ұрж.; Қар., Шет; ҚХР) өте жақсы, тамаша. Ертең қымыз е р с і болғалы тұр (Қар., Шет). Бұл ат арба мен шанаға қандай е р с і (Сем., Абай). Ол әңгімені е р с і біледі (ҚХР). 2. (Шығ.Қаз.: Зайс., Күрш.,… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 118әздік — (Түрікм.: Ашх., Мары, Таш.) ыңғайлы, лайықты. Мынау қалтаға салуға ә з д і к екен (Түрікм., Таш.). Пайдаға жарайтын нәрсе (М. Қашқ., I, 128). Сөз түбірі қазіргі тілімізде «жақсы», «тамаша» мағынасының синонимі ретінде қолданылып жүрген «ізгі»,… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 119әскере — (Талд., Қарат.; Сем.: Ұрж., Көкп., Ақс., Абай, Шұб., Аяг.; Шығ.Қаз., Зайс.; Жамб., Шу; Тау., Қош.) керемет, өте, аса тамаша. Ой, біздің Нысанбай ә с к е р е адам (Талд., Қарат.). Ол ә с к е р е жігіт еді ғой (Сем., Ұрж.). Бірі – Әсиенің қырман… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 120жығын — (Қ орда: Сыр., Жал., Қарм.; Гур., Есб.) жиын. Клубтың маңайы күнде ж ы ғ ы н Қ орда., Жал.). Сол бір ж ы ғ ы н д а өлеңшілер көп болды (Гур., Есб.). Қалмастан қатын еркек, үлкен кіші тамаша таң қаларлық қылды ж ы ғ ы н (Рүс. дас., 30) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі